Oferta

STRONA GŁÓWNA / Oferta

Opracowujemy projekty

-Domów jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych
-budynków wielorodzinnych
-budynków biurowych
-budynków magazynowych
-obiektów handlowych
-obiektów użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, domy opieki itd.
-obiegów produkcyjnych
-wnętrz

Projekt koncepcyjny

Przygotowanie wstępnej wizji funkcjonalno-przestrzennej, bez szczegółowych rozwiązań, które zawiera projekt budowlany, a w późniejszym etapie projekt wykonawczy. Projekt przedstawiony w formie rzutów, przekroju, elewacji oraz modelu 3d.

Projekt budowlany

Wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dokumentami formalno- prawnymi będąca podstawą do uzyskania pozwolenia budowę. 

Projekt wykonawczy

Jest uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w projekcie budowanym. Niezbędny do wyboru Wykonawcy, robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

Adaptacja projektów gotowych

Dostosowanie projektu gotowego do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy.
Opracowanie zagospodarowania terenu na odpowiedniej do tego celu mapie geodezyjnej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz dokumentów formalno-prawnych, które wymaga projekt.

Projekty wnętrz

Opracowanie projektów wnętrz domów, mieszkań, pomieszczeń użyteczności publicznej, pomieszczeń medycznych, gabinetów lekarskich, medycyny estetycznej, wszędzie tam gdzie trzeba wykazać się nie tylko zmysłem oraz umiejętnościami twórczymi, ale przede wszystkim wiedzą z zakresu budownictwa,  architektury jak również prawa budowlanego. Przygotowanie projektu na podstawie profesjonalnych wizualizacji kilku koncepcji wraz z układem funkcjonalnym, a następnie opracowanie zestawu materiałów, kładów ścian, rzutu aranżacji oraz sufitu.

Masz pytania?

Napisz do nas!